Visegrad
10 years of the Schengen Area in Central Europe. Experiences of the local governments in the Visegrad Group (V4) states.
10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej. Doświadczenia samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Project title: 10 years of the Schengen Area in Central Europe. Experiences of the local governments in the Visegrad Group (V4) states.

Project description:
This international event will be attended by the representatives of the local governments from the Visegrad Group: Jabłonka Commune (Poland, Trstena City (Slovakia), Nagymanyok City (Hungary) and Horice City (Czech Republic). The event will take place in the borderline area between Poland and Slovakia, i.e. in Jabłonka Commune. All the local governments indicated above have been cooperating with one another for a long time. Jabłonka Commune signed partnership agreements with them. The local governments have also jointly completed a number of projects. In addition, they also carry out their own projects with other partners. The event will involve a conference to present the experiences of the Visegrad Group local governments. These will include the experiences of the partners to the project as well as the representatives of other local governments from the Visegrad Group invited to attend. Other guests shall include academics and practitioners committed to the problems discussed at the conference. The conference will focus on the issues related to the Schengen Area in the context of cooperation and project execution. The local governments whose representatives will attend the conference have big experience with various projects financed from own and external funds. The conference will provide a good opportunity to learn about the experiences of the subsequent local governments. This will allow for using those experiences in the projects executed by other local authorities, organizations and entrepreneurs.

The mayor of the Jablonka commune Antoni Karlak cordially invites  to the XXVII Orawskie  Summer, which will be held on July 12-16, 2018 in Jablonka.
During the festival, the following are planned:
- 12 th July 2018 Conference
- 13 th July 2018 Outdoor Exhibition
- 14 th July 2018 Visegrad Fest, Concert
- 15 th July 2018 Concert, Contest
- 16 th July 2018 Farewell to guests

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak serdecznie zaprasza na XXVII Orawskie Lato, które odbędzie się  od 12 do 15 lipca 2018 roku w Jabłonce. Poniżej szczegółowy program :
Czwartek, 12.07.2018 r. (Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce)

- 13:30 Konferencja: 10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej. Doświadczenia samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).
1. Europa - narody - granice. Układ Schengen szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej. prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak
2. Rola Euroregionu „Tatry” w budowaniu przyjaznej granicy polsko-słowackiej. Antoni Nowak
3. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne samorządów lokalnych Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Burmistrz Miasta Trstena Magdaléna Zmarzláková, Burmistrz Miasta  Horice Aleš Svoboda, Burmistrz Miasta Nagymanyok Karl Béla, Burmistrz Miasta Wolbórz Andrzej Jaros
4. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne miast partnerskich  Reichelsheim - Jabłonka i Brebu - Jabłonka. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Burmistrz Miasta Reichelsheim Stefan Lopinsky, Burmistrz Brebu Adrian Ungureanu
Piątek, 13.07.2018 r.
- 18:30 Uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „Orawa 1918-1920" w  Stulecie  Odzyskania  przez Polskę  Niepodległości. (park przed urzędem gminy)
- 19:45 Złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II w Jabłonce w Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- 20:00 Promocja płyty i filmu „Oratorium orawskie" Stanisława Radwana oraz albumu i książki „450-lecie Jabłonki”.(Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce)
Sobota, 14.07.2018 r. (stadion sportowy w Jabłonce)
- 17:00 Festyn Wyszehradzka Watra. Koncert zespołów regionalnych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
- 19:00 Koncert: Baciary.
Niedziela, 15.07.2018 r. (stadion sportowy w Jabłonce)
- 15:00 Koncert Orkiestry Dętej OSP z Jabłonki.
- 15:30 Oficjalne otwarcie. Trombity Haniaczyków. Orawskie muzyki.
- 16:00 Wręczenie Nagrody Wójta „Pasterski Róg”.
- 16:15 Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Podhale" z Jabłonki.
- 16:30 Konkursy: „popisy hajduków”, „masło, moje masło”.
- 17:15 Zespół Regionalny „Małolipnicka Rodzina Kolpinga”.
- 17:30 Zespół Regionalny „Małolipnicanie”.
- 17:45 Konkurs: „wspinanie na pal”.
- 18:00 Zespoły regionalne: „Rombań” z Chyżnego, „Skalniok” z Zubrzycy Górnej, „Koliba” z Orawki.
- 19:00 Ogłoszenie wyników konkursów.
- 19:30 Zespół wokalny z Wolborza.
- 20:00 Gwiazda XXVII Orawskiego Lata - Mateusz Ziółko.
Poniedziałek, 16.07.2018
- 12:00 Uroczyste pożegnanie gości.


The mayor of the Jabłonka commune Antoni Karlak cordially invites  to the conferences: 10 years of the Schengen Area in Central Europe. Experiences of the local governments in the Visegrad Group (V4) states, will be held in Jabłonka at 12.07.2018.

Will start at 13:30 p.m.
1. Europe - nations - boundaries. The Schengen Agreement is an opportunity for Europe Region. Professor dr hab. Kazimierz Jóskowiak
2. The role of Euroregion "Tatry" in building a friendly border Polish-Slovak border.
Antoni Nowak
3. Good socio-economic and cultural practices and results local governments of Poland, Slovakia, the Czech Republic and Hungary. Mayor of the Jabłonka commune Antoni Karlak, Mayor of Trstená Magdaléna Zmarzláková, Mayor of the city of Horice Aleš Svoboda, Mayor of the City Nagymanyok Karl Béla, Mayor of the City of Wolborz Andrzej Jaros
4. Good practices and socio-economic and cultural results of cities partner Reichelsheim - Jabłonka i Brebu - Jabłonka. Mayor of the Jabłonka Commune Antoni Karlak, Mayor of the City of Reichelsheim Stefan Lopinsky, Mayor of Brebu Adrian Ungureanu


Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak zaprasza na konferencję pt. „10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej. Doświadczenia samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)
.”
Odbędzie się ona w dniu 12 lipca 2018 roku ( tj. czwartek ) w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Konferencja rozpocznie się o 13:30. Poniżej szczegółowy program :

1. Europa - narody - granice. Układ Schengen szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej.
prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak
2. Rola Euroregionu „Tatry” w budowaniu przyjaznej granicy polsko-słowackiej. Antoni Nowak
3. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne samorządów lokalnych Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Burmistrz Miasta Trstena Magdaléna Zmarzláková, Burmistrz Miasta  Horice Aleš Svoboda, Burmistrz Miasta Nagymanyok 
4. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne miast partnerskich  Reichelsheim - Jabłonka i Brebu - Jabłonka. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Burmistrz Miasta Reichelsheim Stefan Lopinsky, Burmistrz Brebu Adrian Ungureanu

Organizator :                                                                                                             Partnerzy :
Festyn Wyszehradzka Watra na stadionie w Jabłonce

W sobotę 14 lipca 2018 r. o godz. 17:00 na plenerowej scenie odbył się koncert zespołów regionalnych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Koncert pozostający w klimacie kultury Karpat przybliżył jej bogactwo (melodie, instrumenty, stroje itp.)

Fotorelacja - Jan Ciepliński

Publiczność z zainteresowaniem oglądała występy wszystkich zespołów i nagradzała je brawami. Jak w poprzednich latach podczas Międzynarodowego Festiwalu „Na pograniczu kultur w Jabłonce na Orawie” na stadionie królowały wielobarwność strojów, rozmaitość melodii, różnorodność tańców.
W koncercie udział wzięli m.in.: Zespół Regionalny „Małolipnicanie” (Lipnica Mała),  „Tibor Németh” z Nagymányok (Węgry), „Kičera” z Lendaku (Słowacja), Jan Karpiel-Bułecka i Przyjaciele (Zakopane).
Jak zwykle z ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem koncert prowadził Jan Świdroń, umiejętnie wprowadzając publiczność w klimat występów poszczególnych zespołów.
O godz. 19:00 wystąpił zespół Baciary. Mimo deszczu i chłodu publiczność nie zawiodła. Wszyscy bawili się wspaniale, mimo parasoli.
10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej

12 lipca o godzinie 13:30 w budynku Orawskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja pt. 10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej. Doświadczenia samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Konferencję poprowadziła Małgorzata Kulawiak, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych na to wydarzenie. Później pokrótce przybliżyła tematykę konferencji.

Fotorelacja - Jan Ciepliński

W spotkaniu wzięły udział delegacje z miast partnerski z: burmistrzem Trsteny Magdaléną Zmarzlákovą, burmistrzem Nagymányok Karlem Bélą, burmistrzem Wolborza Andrzejem Jarosem, burmistrzem Brebu Adrianem Ungureanu oraz gospodarz konferencji wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. Uczestniczyła w nim także delegacja z miasta Želiezovce na Słowacji.
Orawianie, przybyłe delegacje oraz zaproszeni goście wysłuchali czterech referatów, których tematem były dotychczasowa współpraca i osiągnięte sukcesy, a także nowe kierunki rozwoju.
Prelegenci mówili o znaczeniu układu Schengen dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz o roli Euroregionu „Tatry” w budowaniu przyjaznej więzi na pograniczu polsko-słowackim. Przedstawiciele miast partnerskich oraz wójt gminy Jabłonka przedstawili rezultaty wieloletniej współpracy między naszymi regionami.
Prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak w swoim wystąpieniu nt. Europa - narody - granice. Układ Schengen szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej podkreślił, że temat konferencji jest bardzo aktualny. Zdefiniował, czym jest Europa, omówił jej wkład w rozwój świata. Scharakteryzował Europę, biorąc pod uwagę różne kryteria (narodowe, religijne, historyczne itp.). Podkreślił, że integracja europejska rozwija się bardzo dynamicznie. Kolejne pytania, na które odpowiadał - czym jest naród? Czym jest granica? Czemu służą granice? Jakie są - omówił - odwołując się do różnych kryteriów.
Stwierdził, że układ Schengen to szansa dla rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Stanowi sukces narodów europejskich. Dał on przestrzeń swobodnego przemieszczania się. Dziś każdy może wybrać, gdzie chce mieszkać, pracować, korzystać z pomocy medycznej itp.

Antoni Nowak mówiąc o roli Euroregionu „Tatry” w budowaniu przyjaznej granicy polsko-słowackiej, zwrócił uwagę, jakie działania były podejmowane po obu stronach granicy.
Powstanie Euroregionu „Tatry” to inicjatywa oddolna. Przyświecały jej następujące przesłanki: historyczno-kulturowe, ekonomiczno-społeczne, polityczne, prawne. Antoni Nowak wyróżnił cztery okresy w działaniach Euroregionu „Tatry”: 1994-1999 łączą nas Tatry. To był okres poznawania się Polaków i Słowaków na pograniczu; 2000-2007 łączą nas projekty transgraniczne (Ludzie dla ludzi); 2008-2015 pod znakiem markowych projektów Euroregionu „Tatry”; Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY (EUWT); 2016-2020 nowe wyzwania i zadania
3. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne samorządów lokalnych Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
4. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne samorządów lokalnych Reicheilsheim - Jabłonka i Brebu -Jabłonka.
Wójt Antoni Karlak scharakteryzował współpracę gminy Jabłonka z miastem Trstená. Wspomniał też, jak to było, gdy istniała granica w Chyżnem. Następnie omówił genezę współpracy z miastem i gminą Wolbórz i krótko opisał jej przebieg. Na zakończenie przypomniał, jak zaczęła się współpraca z Hořicami (Czechy) i Nagymányok (Węgry).
Kolejnym prelegentem była primátor Trsteny Magdaléna Zmarzláková. Pani burmistrz bardzo szczegółowo przeanalizowała obszary współpracy z gminą Jabłonka. Wskazała płynące z niej korzyści i osiągane rezultaty służące miastu Trstená i gminie Jabłonka. Wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Następnie głos zabrał burmistrz Wolborza Andrzej Jaros. Krótko opisał współpracę między gminą Wolbórz i gminą Jabłonka i jej rezultaty. Podziękował wójtowi Antoniemu Karlakowi za pewne rozwiązania wykorzystania środków unijnych, z których oni dziś korzystają. Podarował gospodarzowi gminy Jabłonka pamiątkową książkę.
Później wystąpił burmistrz Nagymányok Karl Béla, który przypomniał historię współpracy między Węgrami i Polską. Zakończył wystąpienie słowami: „Dziś musimy się wspierać i razem myśleć”.
Następnie jeszcze raz wystąpił wójt Antoni Karlak, omawiając współpracę samorządów lokalnych Reicheilsheim - Jabłonka i Brebu -Jabłonka. Usłyszeliśmy o ich genezie.
Na zakończenie głos zabrał burmistrz Brebu Adriane Ungureanu. Dziękował wójtowi Karlakowi za współpracę. Jednocześnie podkreślił, że z chęcią przyjeżdżają na Orawę, gdzie podpatrują, co mogą przenieść na swoje samorządowe podwórko. Na pamiątkę spotkania w 2018 roku, czyli w roku 100-lecia Niepodległości Polski wręczył wójtowi Antoniemu pamiątkowy dyplom, gdyż dla mieszkańców Rumunii ten rok także jest jubileuszowy - 1 grudnia 1918 r. proklamowano powstanie tzw. Wielkiej Rumunii.
Konferencję podsumował wójt Antoni Karlak. Podziękował za obecność, za wspólne działania i za regularne spotkania. Zaprosił wszystkich do uczestniczenia w uroczystościach piątkowych.
Partners:
1. Municipality of Jablonka (Poland)- website: www.jablonka.pl
2. Horice City (Czech Republic)- website: www.horice.org
3. Nagymanyok City (Hungary)- website: www.nagymanyok.hu
4. Trstena City (Slovakia) - website: www.trstena.sk