Visegrad
10 years of the Schengen Area in Central Europe. Experiences of the local governments in the Visegrad Group (V4) states.
10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej. Doświadczenia samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Project title: 10 years of the Schengen Area in Central Europe. Experiences of the local governments in the Visegrad Group (V4) states.

Project description:
This international event will be attended by the representatives of the local governments from the Visegrad Group: Jabłonka Commune (Poland, Trstena City (Slovakia), Nagymanyok City (Hungary) and Horice City (Czech Republic). The event will take place in the borderline area between Poland and Slovakia, i.e. in Jabłonka Commune. All the local governments indicated above have been cooperating with one another for a long time. Jabłonka Commune signed partnership agreements with them. The local governments have also jointly completed a number of projects. In addition, they also carry out their own projects with other partners. The event will involve a conference to present the experiences of the Visegrad Group local governments. These will include the experiences of the partners to the project as well as the representatives of other local governments from the Visegrad Group invited to attend. Other guests shall include academics and practitioners committed to the problems discussed at the conference. The conference will focus on the issues related to the Schengen Area in the context of cooperation and project execution. The local governments whose representatives will attend the conference have big experience with various projects financed from own and external funds. The conference will provide a good opportunity to learn about the experiences of the subsequent local governments. This will allow for using those experiences in the projects executed by other local authorities, organizations and entrepreneurs.

The mayor of the Jablonka commune Antoni Karlak cordially invites  to the XXVII Orawskie  Summer, which will be held on July 12-16, 2018 in Jablonka.
During the festival, the following are planned:
- 12 th July 2018 Conference
- 13 th July 2018 Outdoor Exhibition
- 14 th July 2018 Visegrad Fest, Concert
- 15 th July 2018 Concert, Contest
- 16 th July 2018 Farewell to guests

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak serdecznie zaprasza na XXVII Orawskie Lato, które odbędzie się  od 12 do 15 lipca 2018 roku w Jabłonce. Poniżej szczegółowy program :
Czwartek, 12.07.2018 r. (Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce)

- 13:30 Konferencja: 10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej. Doświadczenia samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).
1. Europa - narody - granice. Układ Schengen szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej. prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak
2. Rola Euroregionu „Tatry” w budowaniu przyjaznej granicy polsko-słowackiej. Antoni Nowak
3. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne samorządów lokalnych Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Burmistrz Miasta Trstena Magdaléna Zmarzláková, Burmistrz Miasta  Horice Aleš Svoboda, Burmistrz Miasta Nagymanyok Karl Béla, Burmistrz Miasta Wolbórz Andrzej Jaros
4. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne miast partnerskich  Reichelsheim - Jabłonka i Brebu - Jabłonka. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Burmistrz Miasta Reichelsheim Stefan Lopinsky, Burmistrz Brebu Adrian Ungureanu
Piątek, 13.07.2018 r.
- 18:30 Uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „Orawa 1918-1920" w  Stulecie  Odzyskania  przez Polskę  Niepodległości. (park przed urzędem gminy)
- 19:45 Złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II w Jabłonce w Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- 20:00 Promocja płyty i filmu „Oratorium orawskie" Stanisława Radwana oraz albumu i książki „450-lecie Jabłonki”.(Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce)
Sobota, 14.07.2018 r. (stadion sportowy w Jabłonce)
- 17:00 Festyn Wyszehradzka Watra. Koncert zespołów regionalnych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
- 19:00 Koncert: Baciary.
Niedziela, 15.07.2018 r. (stadion sportowy w Jabłonce)
- 15:00 Koncert Orkiestry Dętej OSP z Jabłonki.
- 15:30 Oficjalne otwarcie. Trombity Haniaczyków. Orawskie muzyki.
- 16:00 Wręczenie Nagrody Wójta „Pasterski Róg”.
- 16:15 Dziecięcy Zespół Regionalny „Małe Podhale" z Jabłonki.
- 16:30 Konkursy: „popisy hajduków”, „masło, moje masło”.
- 17:15 Zespół Regionalny „Małolipnicka Rodzina Kolpinga”.
- 17:30 Zespół Regionalny „Małolipnicanie”.
- 17:45 Konkurs: „wspinanie na pal”.
- 18:00 Zespoły regionalne: „Rombań” z Chyżnego, „Skalniok” z Zubrzycy Górnej, „Koliba” z Orawki.
- 19:00 Ogłoszenie wyników konkursów.
- 19:30 Zespół wokalny z Wolborza.
- 20:00 Gwiazda XXVII Orawskiego Lata - Mateusz Ziółko.
Poniedziałek, 16.07.2018
- 12:00 Uroczyste pożegnanie gości.


The mayor of the Jabłonka commune Antoni Karlak cordially invites  to the conferences: 10 years of the Schengen Area in Central Europe. Experiences of the local governments in the Visegrad Group (V4) states, will be held in Jabłonka at 12.07.2018.

Will start at 13:30 p.m.
1. Europe - nations - boundaries. The Schengen Agreement is an opportunity for Europe Region. Professor dr hab. Kazimierz Jóskowiak
2. The role of Euroregion "Tatry" in building a friendly border Polish-Slovak border.
Antoni Nowak
3. Good socio-economic and cultural practices and results local governments of Poland, Slovakia, the Czech Republic and Hungary. Mayor of the Jabłonka commune Antoni Karlak, Mayor of Trstená Magdaléna Zmarzláková, Mayor of the city of Horice Aleš Svoboda, Mayor of the City Nagymanyok Karl Béla, Mayor of the City of Wolborz Andrzej Jaros
4. Good practices and socio-economic and cultural results of cities partner Reichelsheim - Jabłonka i Brebu - Jabłonka. Mayor of the Jabłonka Commune Antoni Karlak, Mayor of the City of Reichelsheim Stefan Lopinsky, Mayor of Brebu Adrian Ungureanu


Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak zaprasza na konferencję pt. „10 lat strefy Schengen w Europie Środkowej. Doświadczenia samorządów lokalnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)
.”
Odbędzie się ona w dniu 12 lipca 2018 roku ( tj. czwartek ) w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Konferencja rozpocznie się o 13:30. Poniżej szczegółowy program :

1. Europa - narody - granice. Układ Schengen szansą dla Europy Środkowo-Wschodniej.
prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak
2. Rola Euroregionu „Tatry” w budowaniu przyjaznej granicy polsko-słowackiej. Antoni Nowak
3. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne samorządów lokalnych Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Burmistrz Miasta Trstena Magdaléna Zmarzláková, Burmistrz Miasta  Horice Aleš Svoboda, Burmistrz Miasta Nagymanyok 
4. Dobre praktyki i rezultaty społeczno-ekonomiczne i kulturalne miast partnerskich  Reichelsheim - Jabłonka i Brebu - Jabłonka. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Burmistrz Miasta Reichelsheim Stefan Lopinsky, Burmistrz Brebu Adrian Ungureanu

Organizator :                                                                                                             Partnerzy :
Partners:
1. Municipality of Jablonka (Poland)- website: www.jablonka.pl
2. Horice City (Czech Republic)- website: www.horice.org
3. Nagymanyok City (Hungary)- website: www.nagymanyok.hu
4. Trstena City (Slovakia) - website: www.trstena.sk